NEW AICOMAR, S.L succesora de AICOMAR, S.L., empresa amb mes de 26 anys experiència, en el sector de la construcció. 

NEW AICOMAR,  posa al seu abast la solució adequada  para qualsevol problema relacionat amb naus industrials o locals comercials:

 

Reparació, doblat o nova construcció de la coberta

Substitució de plaques de polièster o policarbonat per lluernari.

Realització de falsos sostres industrials o decoratius per a  oficines,

locals comercials, etc.

Sales polivalents, teatres.

Façanes de policarbonat modular.

Viseres tallafocs en construccions industrials.

Protecció passiva contra el foc estructures metàl·liques.

Construcció d’envans interiors en edificis i naus amb plaques de guix laminat.

Envans divisoris per a la  construcció de trasters.

Insonorització acústica de locals.

Cabines  per la correcció acústica de maquines d’aire condicionat.

Instal·lacions esportives.

Sales d'assaig per a músics.

Estudis de gravació.

Estem segurs de poder oferir-los el serveis que necessiten, tot amb la garantia de productes de primeres marques, als que incorporem la nostra experiència en la instal·lació.